Vægtneutral sundhed på Bornholm

Sundhed handler om trivsel og adfærd, din vægt er ikke defineret af din adfærd
Sundhed handler om trivsel og adfærd, din vægt er ikke defineret af din adfærd

Vægtneutral sundhed er en tilgang til sundhed, som beror på at din sundhedstilstand handler meget mere og meget andet end hvad tallet på vægten viser. Tilgangen handler om at opnå sunde vane og forbedret sundhed, uafhængigt af om kropsvægten ændre sig. 

Tilgangen er opstået fordi der er kommet mere og mere fokus på hvilke utilsigtede konsekvenser der er i forbindelse med vægttab, her kan eksempelvis nævnes yoyo- vægt, overoptagethed af mad og træning, spiseforstyrrelser og forstyrret spisning. Vægtneutral sundhed ønsker også at gøre op med den stigmatisering og diskriminering som finder sted mod mennesker i store kroppe, som er en medvirkende faktor for de sundhedsproblematikker der findes på verdensplan.

Den altoverskyggende årsag til at jeg arbejder vægtneutralt, er at der ikke findes evidens for det varige vægttab. Forskningen viser at efter 5 år vil mellem 80 og 95 % af dem som har tabt sig, have taget kiloene på igen. Og ca. 1/3 af dem vil have taget flere kilo på end de tabte sig. Herudover er der meget der tyder på at vægttab gør mere skade end gavn, for både fysisk og psykisk sundhed. Derfor er det i min optik ikke etisk sundhedsforsvarligt at vejleder til et varigt vægttab. Vi ved også at en forbedring i sundhedstilstanden, ofte kan opnås uden vægttab.